Ervaring van een samenwerkingspartner:

Het proces waarin Joyce je meeneemt is uniek in een wonderlijke herkenning en ontdekking. Van jezelf, van anderen in je directe omgeving en van de redenen waarom zaken zo zijn ontwikkeld. De zoektocht naar die duidelijkheid kun je niet alleen. Daarvoor heb je iemand nodig, integer en die zonder te oordelen “weet” wat er speelt. Precognitieve vaardigheid vanuit een uitzonderlijk sterk intuïtief vermogen. Joyce blinkt hierin uit. Maar ook nuchter, met twee lichtvoetige benen op de grond en met gevoel voor jouw vaak onbewuste realiteit. Die kun je vervolgens vanuit die duidelijkheid beter dan ooit zien en genuanceerder mee omgaan. Die projectie naar jouw omgeving is ook andermans perceptie en leidt, via onbekende maar zekere wegen, tot een fijner contact in je leven en dus ook in je werk. Samen met Joyce heb ik de bijzondere ervaringen van opstellingen mee mogen “maken”. Met name haar kennis en ervaring van het bedrijfsleven geeft de meerwaarde op haar unieke intuïtieve vaardigheden voor ondernemingen en hun medewerkers. Je genereert daarmee een positieve “stille kracht” die veel meer in beweging brengt dan enkel de rationele besluiten van een management kunnen bereiken. Die reikwijdte is de “Stratch” die erin zit reach out! Het is er allemaal al, dus maak je daarvan bewust en laat dat licht maar over jouw pad schijnen! Joyce zet jou zeker te weten in de juiste energie, dus doe er jou en je omgeving je voordeel mee.

– Martien van der Velde –

Evaluatie met een teamleider na verandertraject op het gebied van mensen en bedrijfscultuur:

De eerste ontmoeting met jou was er een van directe openheid en vertrouwen. Door je houding/gedrag kreeg ik direct vertrouwen in onze samenwerking en het slagen van de missie. Ik had nog wel wat reserves met de te hanteren methode (m.n. de organisatie-opstelling), maar dat zat meer in mij (onbekendheid met.) Ik heb het contact met jou als zeer prettig ervaren en de gesprekken waren zeer constructief. Door je uitstraling draag je bij aan een open communicatie. Ik vond het een goede samenwerking, waarbij over en weer openheid was met respect voor elkaars gedachten. De aanvangspositie was dat er binnen het cluster veel werd geleefd in het verleden en er geen vertrouwen was in elkaar. Er was een gesloten houding naar elkaar toe en er werd meer over elkaar gesproken dan met elkaar. Een en ander voortkomend uit een jarenlang opgebouwd wantrouwen door allerlei onuitgesproken zaken. Het resultaat is dat de verhoudingen zeer weer genormaliseerd zijn en het verleden wordt met rust gelaten. Er is meer rust in het cluster. Ik merk wel dat een aantal mensen er nog moeite mee hebben om zaken die hen raken door gedrag/houding van anderen direct te bespreken met anderen. Daar ligt nog wel een individueel traject vanuit mij naar de medewerkers. Ik heb het gevoel dat dat wel goed gaat komen. Is een leerproces. Ze zijn er ook wel van overtuigd dat zaken direct uitspreken als het nodig is een goede zaak is, maar individueel hebben enkele mensen soms nog een te hoge drempel. Ze zijn in ieder geval bezig om meer naar de positieve kanten van elkaar te kijken. Ben uitermate tevreden over het resultaat, heb in het begin zeker mijn twijfels gehad. Ik geloofde er niet zo in, nu kan ik zeggen dat wat je mij in ons eerste gesprek aangaf, gewoon klopt en is gebleken. Wat ik heb geleerd is, goede zaken goed te doen en dat het niet nodig is om lasten van anderen uit het verleden over te nemen. De 2-daagse training hebben wij als erg positief ervaren. We zijn met een goed gevoel huiswaarts gegaan. Jou kwaliteiten zijn luisteren, benoemen, vertrouwen. Mijn algemene beoordeling is erg positief. Ik ben erg tevreden.

Als je een ander zou adviseren om met mij in zee te gaan, wat zou daarvoor de reden zijn? Je bent door jouw inbreng in staat om een vastgelopen groep mensen weer in beweging te krijgen, met een positieve blik naar anderen te laten kijken om van daaruit met elkaar weer verder te kunnen. Mocht ik weer met een soortgelijke groep te maken krijgen (niet geheel uitgesloten i.v.m. de samenvoeging waarover we gesproken hebben) en de indruk krijgen dat ook deze groep een “zetje” nodig heeft, dan kom ik zo weer bij jou terecht. Nogmaals bedankt.

– Bob Brinks Gemeente Helmond –

Evaluatie met een directeur na verandertraject op het gebied van mensen en bedrijfscultuur:

Ons eerste gesprek verliep erg gemakkelijk, je bent heel open en het is dan ook niet moeilijk om als “onbekende” je verhaal te doen. Vond het prettig dat je vooral luisterde en daar waar nodig de juiste dingen zei om mij nieuwsgierig te maken naar jouw gedachte en aanpak. Ik had een zeer goed en positief gevoel na ons eerste gesprek. Het voelde direct alsof ik je al jaren ken. Het kost me geen enkele moeite om zaken met je te bespreken. Je bent open en door het te vertellen ga je toch weer eens anders naar een vraagstuk kijken. Heel plezierig en leerzaam. Het was wel intensief maar het heeft mij persoonlijk zeker geholpen. Ik denk dat jouw kwaliteiten erg geschikt zijn voor de Directeur en eventueel een aantal managers. Ik heb een goed lopend bedrijf waarvan ik alle touwtjes in handen had gesteund door een aantal leidinggevende per afdeling. Bij mij speelde echter al enkele jaren het idee dat ik niet meer verder kwam omdat het team om me heen niet mee kon of wilde. Dat wilde ik graag in kaart brengen en indien mogelijk doorbreken. Het resultaat is een organisatie met MT, wijzigingen doorgevoerd onder de leidinggevende wat eigenlijk al jaren nodig was. Een van de medewerkers is vertrokken, ook iets waar ik al lang mee rondliep maar niet uitsprak. De taken zijn beter verdeeld en ik heb het gevoel dat er meer
verantwoordelijkheidsgevoel is bij de managers. Het kost mij wel moeite om niet meer van alles op de hoogte te zijn, hier moet ik echt nog aan wennen. Heb wel het idee dat de bedrijfscultuur veranderd is maar we moeten er wel voor waken dat we niet terug vallen in het oude patroon. Ik heb geleerd hoe om te gaan met vraagstukken, meer van mezelf te laten zien, duidelijk zijn en je kwetsbaar op durven stellen. Op persoonlijk vlak heb ik nog betere resultaten geboekt dan zakelijk, ik sta veel prettiger in het leven. Ik ben meer dan tevreden, ben echt blij dat ik deze stap genomen heb.

Jouw kwaliteiten zijn; luisteren, heel goed aanvoelen wat iemand beleeft of voelt, je straalt een enorme rust uit. Het is heel plezierig en prettig om bij jou te zijn. Ben uitermate tevreden over het resultaat, heb in het begin zeker mijn twijfels gehad. Ik geloofde er niet zo in, nu kan ik zeggen dat wat je mij in ons eerste gesprek aangaf, gewoon klopt en is gebleken.

Als je een ander zou adviseren om met mij in zee te gaan, wat zou daarvoor de reden zijn? Het is vooral goed om jezelf eens goed de spiegel voor te houden en jezelf te leren kennen. Dit zorgt ervoor dat anderen ook meer met jou op een lijn komen. Je verzamelt mensen om je heen die dezelfde richting in willen, dit gaat vanzelf. Zeker als je het gevoel hebt vast te zitten en niet weet wat nog te doen, is het een aanrader om eens met jou te gaan praten.

Arbeids- en Organisatieopstellingen (blinde opstelling):

“Zij had haar case vooraf met Joyce besproken en zonder een nadere toelichting over de inhoud van de case zocht zij een aantal personen uit de groep om personen/elementen te representeren. Zij kregen allemaal een letter. Vervolgens gaf zij een ieder een plaats in de ruimte, volgens haar eigen innerlijk beeld. De rol van Joyce tijdens de workshop was om elke representant te vragen welke gevoelens en ervaringen de ingenomen plek in de ruimte, en ten opzichte van de andere opgestelde personen/elementen teweeg brachten. Uit de reacties van de representant/plaatsvervangers bleek inderdaad dat de opstelling een scala aan gevoelens opleverde zoals: ik behoor niet tot de groep en richt mijn blik naar buiten toe, ik voel dat er iemand achter mij staat en dat voelt niet goed. Vervolgens werd, onder leiding van Joyce, nieuwe plaatsen in de ruimte ingenomen, waarbij nieuwe gevoelens en ervaringen op de nieuwe plekken werden waargenomen. Aan het einde van de opstelling ontstond een gevoel van “een warme deken over je heen”, ontroering wat door alle aanwezigen te voelen was. Datgene wat tijdens de opstelling door een ieder gezien en ervaren werd, werd ook in de ruimte gelaten en over de inhoud van de opstelling werd er niet meer gesproken zodat de opstelling zijn werking kon krijgen. Tijdens de opstelling gaat Joyce liefdevol met respect en mededogen met de aanwezigen om”.

Onzekere medewerker:

Een medewerker die niet langer dan een half jaar bij een werkgever werkt en dan weer naar de volgende gaat. Het bleek dat hij onzeker was en dacht voordat de werkgever hem ontslaat zelf al een andere baan te vinden. Na enkele gesprekken kreeg hij het inzicht dat het zijn eigen angst was om te worden ontslagen. Door aan zijn angst te werken is hij nog jaren bij dezelfde werkgever gebleven. Hij was een gewaardeerde medewerker.

Faalangst (en het hele gezin ‘s nachts wakker houden):

Hij was een VWO-leerling en kon de spanning van de tentamens niet meer aan. Nachten lang liep hij door het huis te ‘spoken’ en hield zijn ouders uit hun slaap. Zij gingen de volgende dagen vermoeid naar hun werk. Totdat mij gevraagd werd om hulp. Na enkele sessies ging het weer heel goed met hem en hij kon weer goed slapen. Nu 2 jaar later gaat het nog steeds goed.

Burnout:

Hij voelde zich verantwoordelijk voor iedereen en ging tot ’s avonds laat door met werken. Als hij rust zocht moest hij eerst 2 uur rijden voor een rustplek. Een cursus timemanagement mocht ook niet baten. Daarnaast had hij ’s avonds geen fut meer om te sporten. Na enkele sessies voelt hij aan wanneer hij zijn grenzen heeft bereikt, vindt thuis zijn rust en gaat lekker sporten. Kortom hij heeft weer energie en zit lekker in zijn vel.

Lichamelijk en geestelijk geweld:

“Ik heb een verleden met een relatie waarin ik ernstig lichamelijk en geestelijk werd mishandeld. Dat maakte dat ik altijd en overal op mijn hoede was en van harde geluiden en onverwachte bewegingen schrok. Joyce is met mij een kort traject ingegaan, waarbij ze vanuit haar brede achtergrond datgene heeft gedaan wat het beste bij mijn probleem en mijn persoonlijkheid paste. Het was een korte, heftige en goede ervaring voor mij. Hier heb ik veel aan gehad. Momenteel schrik ik niet meer bij elke onverwachte beweging of geluid”.

Dochter had faalangst:

“Mijn dochter die nu op de middelbare school zit had al vanaf groep 5 of 6 van de basisschool last van faalangst. Dat resulteerde in geen zin om naar school te gaan, fysieke klachten en humeurigheid. Na een paar sessies bij Joyce is ze haar faalangst kwijtgeraakt en is heel gelukkig, zingt de hele dag en gaat graag naar school. Ik heb een heel ander kind terug gekregen. Laatst zaten we in de vliegtuig toen ze angsten kreeg. Ik herinnerde haar aan de oefeningen die ze van Joyce had meegekregen.( Ik weet zelf niet hoe het gaat). Binnen de kortste keer was ze in slaap gevallen en werd wakker toen de vliegtuig aan de grond stond”.

Jongste zoon durfde zijn ruimte niet in te nemen:

“Onze jongste zoon( in een groot druk gezin) was gewend anderen de ruimte te laten en zelf bij in te schieten. Bij het eerste gesprek klikte het meteen en al snel werd de vinger subtiel ‘op de zere plek’ gelegd. Na enkele sessies is mijn zoon helemaal veranderd. Hij komt goed voor zichzelf op en claimt zijn ruimte. Gewoon mooi om mee te maken”.

Familieopstelling met partner (om eigen kinderen te ontlasten):

“Mijn vrouw en ik hadden op jonge leeftijd onze ouders verloren. Dat had wel een plek gekregen, maar niet afgerond. Toen we zelf aan kinderen begonnen werd het steeds duidelijker. We hadden het idee dat onze kinderen er ook last van hadden. Zij liften mee op onze onverwerkte sentimenten. De familieopstelling was een zeer intense ervaring. Via andere deelnemers die leden van je familie representeren kom je als het ware oog in oog te staan met leden van je eigen familie. Het gaat echter niet om contact met de familie, maar om wat het losmaakt bij jezelf. Ballast uit het verleden wordt hanteerbaar en krijgt een plaats. Het geeft helder inzicht in de innerlijke roerselen van je partner en jezelf. Er gebeurt wat met je dat gewoon voelbaar goed is. Een echte aanrader”.

Familieopstellingen en veranderingen:

“Innerlijk lijkt het alsof ik naar een beautyfarm ben geweest. Ik voel me kwiek, erg uitgerust en dankbaar. De wijsheid en gevoel die ik heb meegenomen is dat ik nu anders tegen situaties (familie, vrienden, werkkring) aankijk. Ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar het feit wat iemand beweegt. Dat het zo diep op zielenniveau zit heeft echt mijn ogen en gevoel geopend. Ik voel een diep respect voor de zielenwereld en het lot van de mens”.

Fysieke klachten oplossen met familieopstelling:

Hij kon al jaren zijn hoofd niet omdraaien. Zijn hoofd en schouders zaten helemaal vast. Hij was niet tevreden met zijn werk en was aan het solliciteren. Ondanks zijn verlangen naar een partner kon hij zich niet binden aan een vrouw. Tijdens een sessie heeft hij gewerkt aan de verstrikkingen op zijn werk en familiesysteem. Zijn klachten waren gelijk over en zijn niet meer teruggekomen. Nu 1,5 jaar later zijn er vele collega’s ontslagen en hij werkt met plezier bij dezelfde werkgever. En, hij woont al geruime tijd samen met de vrouw van zijn dromen.

Reintegratie:

Hij was al ruim 3 jaar werkloos. Na 27 jaar dienstverband werd hij door zijn vorige werkgever ontslagen wegens reorganisatie. Tijdens sollicitatiegesprekken was hij onzeker en zei de verkeerde dingen. Na enkele sessies heeft hij zijn zelfvertrouwen terug gevonden. Korte tijd later ging hij op sollicitatiegesprek en kreeg een fulltime baan aangeboden.

Persoonlijke ontwikkeling (directeur):

Hij is directeur van een organisatie met enkele medewerkers in dienst. Omdat hij zoveel moest doen werkte hij dag en nacht, sliep ’s nachts slecht en werd vermoeid wakker. Hij had moeite om keuzes te maken omdat hij bang was mensen teleur te stellen. Na enkele sessies durft hij keuzes te maken, stopt eerder met werken, en wordt ’s morgens uitgerust wakker. Zijn bedrijf groeit nog steeds.

Oplossingen bij verwevenheid van zakelijke en persoonlijke lagen van systemen:

Hoi Joyce, zowel voor ons bedrijf Inner game, mijn relatie met San en onze Letsbundl reis hebben de sessies bij jou veel gebracht. Door ons in het moment te brengen en te vertrouwen op je intuïtie heb je veel op gang gezet. Bedankt!

– Jeroen Jonk-

‘Klantgerichte dienstverlening in het gemeentehuis’:

Beste Joyce, In de gemeente Balen werd een traject opgestart rond ‘klantgerichte dienstverlening in het gemeentehuis’. Vanuit de opleiding ‘Consultancy in groepen en organisaties’ gingen we aan de slag vanuit waarderend onderzoek (Appreciative Inquiry). Joyce was één van de drie consultants. Tijdens een summit van twee halve dagen werkten de medewerkers van het gemeentehuis, het managementteam, het schepencollege een aantal burgers samen aan hun toekomstbeeld van een klantgerichte dienstverlening. Na de summit gingen een aantal werkgroepen aan de slag, waarbij meer dan de helft van de organisatie betrokken bleef in de concrete uitwerking van de doelstellingen. Een aantal getuigenissen een half jaar na de summit:
– We zien meer samenwerking tussen subdiensten, bv. effectief samenwerken rond communicatie.
– Sinds de opstart van het hele proces en zeker sinds de werkgroepen merken we een invloed op personen zelf: de focus is verruimd, gelukkiger komen werken.
– Benoemen van de zaken: voorheen ‘sluimerende communicatie’. Nu worden in gesprekken positieve en negatieve dingen benoemd.
– De focus ligt meer op het wél, en veel minder op het niet.
– Betrokkenheid: een medewerker was ziek met de summit. Ze had echt het gevoel dat ze iets gemist had, omwille van de verhalen van de collega’s over bv. de werkgroepen. Deze persoon heeft zich onmiddellijk geëngageerd: engagement van anderen werkt aanstekelijk.
– Eerste keer dat in de gemeente een stuurgroep horizontaal rond een project wordt georganiseerd (los van rang en stand).
– Er is goesting ontstaan in de verandering, om dingen anders te gaan doen.
– Er wordt anders met elkaar gesproken, er wordt al een andere taal gebruikt. Bijvoorbeeld in de werkgroepen wordt vaker aan elkaar doorgevraagd en de vraag “wat dan wel” gesteld, of “wat heb je dan nodig om hier iets mee te kunnen doen”.
– Er wordt waarderend over elkaar gesproken en dit wordt ook al voorzichtig naar elkaar toe uitgesproken.
– Er komen nu zaken bovendrijven die voorheen niet zichtbaar waren. Bijvoorbeeld blijken een aantal medewerkers veel meer in hun mars te hebben dan vroeger gedacht vanuit eigen functie: rol van deze medewerkers (bv de woordvoerders van de werkgroepen).
– Groot verschil met voorheen”: nu staat de mens centraal, niet de techniciteit van het dossier.

Samenwerken met Joyce in deze periode was een mooie ervaring. Haar primaire rol als procesbegeleider en inspirator vervulde ze door: ideeën in te brengen om het proces in beweging te brengen, door o.a. vragen te stellen, creatieve insteek; sensitiviteit en gevoeligheid op energieniveau in de ruimte. Haar goedlachsheid en enthousiasme zorgde ervoor dat het veranderproces in Balen langs verschillende dimensies werd benaderd. Haar vertrouwen in het proces en in de mogelijkheden van de deelnemers aan de summit, werkte aanstekelijk naar de deelnemers toe. Fijn om met Joyce aan dit project samen te werken!

– Igor Geubelmans, afdelingshoofd Vrije Tijd/ Cultuurbeleidscoördinator bij Gemeente Balen België –