Als je belemmerende patronen in het leven wil doorbreken
voor meer;
authenticiteit, vrijheid, geluk, liefde,
kracht, rust, potentieel en energie.
Sinds 2004 heb ik meer dan 1.000 opstellingen begeleid met diepgaande veranderingen bij mijn klanten. Ik gun het iedere persoon, organisatie of systeem om dit minstens één keer te ervaren.

Algemeen

Ieder mens, organisatie of systeem (partners, team, gezin) ervaart momenten van onverwachtse obstakels en tegenstroom.

Vaak komt het voor in de vorm van steeds herhalende patronen of dynamieken. Zoals; moeite om je plek in te nemen, buitengesloten worden, verlangen om ergens bij te horen, groot verantwoordelijkheidsgevoel, moeite om hulp te vragen of te ontvangen, behoefte aan waardering, gevoel van leegte, gemis van steun, er altijd alleen voor staan, afwijzing, niet gezien – niet gehoord – niet begrepen worden, niet vooruit komen, etc..

Dit heeft veel impact op de gezondheid, geluk en vre(ug)de van mensen, organisaties en systemen.

De oorsprong van deze dynamieken ligt in traumatische gebeurtenissen in het verleden ( van voorgaande generaties). Het zijn verborgen krachten waar je niet bij kunt of kunt oplossen door erover te praten, maar wel ervaart en voelt.

Met Systeem Dynamische Opstellingen creëer je vanuit je innerlijk beeld een psychologisch landschap van de aspecten die een rol spelen bij het patroon waar je tegen aan loopt. De verborgen krachten die de dynamiek veroorzaken komen aan het licht en worden doorbroken waardoor de persoon, organisatie of het systeem kan helen en transformeren.

Als “iets” u beweegt! Familieopstellingen nodigen mensen uit die een nieuwe toegangsweg tot een vervuld en gelukkig leven willen vinden. Veel mensen hebben de ervaring dat ze ondanks intens werken aan zichzelf steeds opnieuw dezelfde problemen tegenkomen. Heel vaak weten ze niet waarom. Ze zijn verstrikt in patronen die niet alleen uit de persoon zelf komen, maar van oorsprong uit hun familie onbewust zijn overgenomen. Familieopstellingen maken de onbewuste patronen duidelijk die door generaties heen worden overgedragen. Ze bieden inzichten op een heel diep niveau die helpen om ons leven positief te veranderen.

De familieopstellingen methode wordt door vele therapeuten in landen over de hele wereld gebruikt op diverse gebieden van psychologie en gezondheid. Met name in Duitsland heeft het werk een grote toevlucht genomen en het wordt ook toegepast bij diverse psychische problemen en, ernstige ziekten en relatieproblemen.

Wat is het?

We worden allemaal binnen een familie geboren. We hebben grootouders, een vader, moeder en (eventueel) broers en zusters. Als we het ouderlijk huis verlaten, stichten we een gezin. Dit samen vormt ons familiesysteem. Een familiesysteem kun je zien als een mobilé. Iedereen voelt een diepe verbinding met zijn/haar systeem. Als ergens in het mobilé de balans wordt verstoord, dan volgt onbewust meteen op een andere plek een reactie van iemand binnen het systeem om de balans te herstellen door middel van bepaalde gedragingen en/of gevoelens die niet verklaarbaar zijn. In basis heeft ieder mens recht op;

1) Erkenning van zijn plek;
bijvoorbeeld: een 1e kind komt vlak na de geboorte te overlijden. Het 2e kind wordt geboren en krijgt dezelfde naam als het 1e kind. Automatisch wordt het 2e kind als vervanger van het 1e gezien en krijgen ze allebei geen erkenning van hun eigen plek.

2) De juiste volgorde;
bijvoorbeeld: door omstandigheden (een ouder is jong overleden of arbeidsongeschikt of door scheiding) nemen kinderen een ouderrol over. Zij hebben hun kind positie verloren. Eens volwassen, belet het hun om ten volle als partner of ouder in het leven te staan. Ze zitten gevangen in hun verleden en missen de kracht van het nu.

3) Balans tussen geven en nemen;
bijvoorbeeld: als er binnen een huwelijk of relatie de ene partner meer geeft dan neemt van de ander.

Oorzaken van verstoringen binnen een familiesysteem zijn onder andere:

Ongewenste geboorte, miskraam, abortus, vermissing, ontkenning, uitstoting van familieleden, geheimen, emigratie, adoptie, echtscheiding, alcohol- en/of drugsverslaving, oorlog en andere extreme gebeurtenissen, dood van een dierbare, dood in het kraambed, erfenis problematiek.

Hierdoor ontstaan er gedragingen en patronen als:

– Zich verlaten voelen, afgesloten van de omgeving
– Zich verwaarloosd voelen, ergens bij willen horen
– Moeilijk om je plek te vinden waar je thuishoort, op zoek bent naar een eigen plek of je nooit thuis voelen
– Kleiner voelen dan anderen, opkijken naar andere mensen
– Groter voelen dan anderen, beter presenteren dan anderen
– Verantwoordelijk voelen voor iedereen, altijd klaar staan ​​om anderen te helpen of niet nee durven zeggen
– Geen moed om hulp te vragen, durf niet om hulp te vragen
– Verdriet, snel huilen
– Zich terugtrekken uit de samenleving, niet komen opdagen op afspraken
– Leegte van binnen voelen, waardering en bevestiging van anderen zoeken of verslaafd raken
– Het gevoel niet geliefd te zijn, altijd liefde van anderen vragen of te willen
– Angst in vele vormen, bang voor sommige mensen of situaties
– Altijd in het hoofd en veel denken, veel denken en praten
– Kan niet in contact komen met eigen gevoelens, verloren verbinding met eigen gevoelens of ontbrekende empathie
– Medisch onverklaarbare lichamelijke klachten, veel klagen over onverklaarbare pijn

Werkwijze

Kern van de werkwijze is het opstellen van het familiesysteem met behulp van plaatsvervangers. Een familieopstelling start met de vraag van een cliënt: deze vraag blijft leidraad gedurende de opstelling. De methode maakt gebruik van feiten: feiten uit de families van beide ouders, de situatie waarin men geboren en opgegroeid is en de huidige leefsituatie. Eerst wordt de vraag van de cliënt verhelderd en vandaar uit kiest de begeleider in overleg, wie of wat er wordt opgesteld. Vervolgens stelt de cliënt plaatsvervangers uit de groep deelnemers op voor zichzelf en zijn/haar familieleden. Zonder na te denken en volgens een eigen innerlijk beeld ontstaat er een psychologisch landschap.

Het bijzondere van deze werkwijze is dat de opgestelde plaatsvervangers, op de hen door de cliënt toegewezen plek, toegang blijken te krijgen tot dezelfde gevoelens, krachten en verhoudingen als degene die zij representeren. Daardoor wordt de verborgen dynamiek van de verstrikking zichtbaar. Onder begeleiding ontvouwt zich een situatie waardoor de opstelling in beweging komt en een ieder zijn/haar juiste plek binnen het systeem (her)vindt. Door woorden te laten uitspreken bij het nieuwe beeld, ontstaat er ook een andere ervaring: soms groeit er aanvaarding met hoe het is, vaak kan er een nieuwe ingang gevonden worden om persoonlijke moeilijkheden tot een “oplossing” te brengen.

Voor wie en wanneer kunnen opstellingen werken?

Wanneer levensdoelen steeds moeilijker bereikbaar lijken, een gevoel bestaat “ik heb geen plek, ik hoor nergens bij, niemand houdt van mij” en dergelijke existentiële vragen, voortdurend bij conflictsituaties betrokken zijn, bij oprechte belangstelling naar diepe levensvraagstukken, chronisch lichamelijke klachten, psychische en emotionele stoornissen, waaronder eetstoornissen, depressies, angsten en een aantal psychiatrische ziektebeelden.

Wat kun je daarmee bereiken?

Voor de deelnemers zijn er meerdere effecten: Het uitwerken van (een deel van) de verstrikking binnen de eigen familie, kan de helende stroom van liefde weer voelbaar maken die aan de basis van het leven ligt. Het zien en mee-ervaren van opstellingen van mede groepsleden is een verrijkende en verreikende ervaring door het uitbreidende inzicht in de werking van familiesystemen. Als plaatsvervanger in een opstelling ervaart men gevoelens en lijfsensatie vanuit een totaal andere context, waardoor de ruimte voor eigen gevoelens en ervaringen wordt vergroot.

Hoe is het ontstaan?

Bert Hellinger werd in 1925 in Duitsland geboren. Hij studeerde filosofie, theologie en pedagogiek. Hij was priester, schoolhoofd en missionaris in Zuid-Afrika. Tijdens de studies die hij daarna volgde ontdekte hij dat sommige gebeurtenissen gedurende generaties in relatiesystemen van families doorwerken. Hij ontdekte het belang van rangorde, verborgen loyaliteiten en de noodzaak van evenwicht tussen geven en nemen in families. Het werd Bert Hellinger steeds duidelijker dat belangrijke gebeurtenissen in een familie invloed hebben op het functioneren en welzijn van andere familieleden.

 

Vormen van familieopstellingen:

Individueel (face to face of online) of in een groep.

Kosten, tijd en locatie:

Aanmelding

Na aanmelding volgt een intake gesprek waarvan het eerste half uur gratis is.

    Kies datum of selecteer anders: