‘Hoe groter de onderdrukking van een aspect,
hoe meer vervormd dit aspect zich voordoet.
Dus elk niet-geleefd aspect
komt onverholen, vervormd, veroordelend, doordringend of in het geheim.
Alleen door deze schaduw te verlichten
kan dit aspect in zijn ware zin bestaan.’

– Carl Gustav Jung –

Algemeen

Als personen komen we allemaal wel eens in moeilijke situaties terecht of treffen mensen aan die het ons moeilijk maken. Als het ene opgelost is, komt het volgende weer om de hoek kijken. Het wordt een patroon dat zich steeds herhaalt en dan nog in verschillende leefgebieden (contexten) in ons leven. Zoals privé, zakelijk, met vrienden, etc..

Als directeur, leidinggevende, hulpverlener, leerkracht, partner of ouder heb je te maken met een groep mensen waar je verantwoordelijk voor bent. Door allerlei factoren kan er een dynamiek in de groep ontstaan wat zorgt voor spanning. Wat je ook doet, de spanning steekt steeds de kop op als een veelkoppige monster.

De kans is groot dat je tot op heden de oplossingen hebt gezocht vanuit het oude paradigma van het dualisme. Vanuit de overtuiging dat je los staat van je omgeving en de oplossing bij de ander ligt. Dat is helaas niet zo.

Volgens Eenheid Bewust Leiderschap® zijn wij allemaal met elkaar verbonden, beïnvloeden elkaar (on)bewust voortdurend waarbij onze buitenwereld een weerspiegeling van onze binnenwereld is. Dat betekent dat als je je buitenwereld wil veranderen, de oplossingen in je binnenwereld zal moeten zoeken.

Eenheid Bewust Leiderschap® geeft antwoorden, inzichten en mogelijkheden om obstakels en spanningen te gebruiken voor groei en transformatie. Het is confronterend (op een positieve manier) en vraagt om voortdurend zelfreflectie, zelf-inspectie en transformatie.

Als je éénmaal bewust wordt van de werking van Eenheid Bewust Leiderschap® , waarneemt en integreert in je leven, zal je steeds dichter bij je absolute geluk komen. Een geluksgevoel ongeacht de omstandigheden waarin je je bevindt.

De leergangen Eenheid Bewust Leiderschap® bestaat uit drie opeenvolgende modules:

Persoonlijk Leiderschap
Cultureel Leiderschap
Professioneel Leiderschap

Verantwoordelijkheid krijgen betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor de harmonie, gezondheid en het geluk van degenen waar je verantwoordelijk voor bent. Dat is vaak een moeilijke taak omdat je te maken hebt met gedrag en cultuur binnen het systeem dat door allerlei interne (onderstroom) en externe (bovenstroom) factoren wordt beïnvloed.

Als (eind) verantwoordelijke ben je ook de cultuurdrager en dus de sleutel tot verandering van de cultuur. Door bewustwording en het doorzien van de werking van de dynamiek van gedrag en cultuur, kun je gemakkelijker de ‘vinger op de zere plek leggen’ en de juiste interventies (laten) uitvoeren voor het gewenste resultaat. Geen trial en error meer en ook geen hoge adviseurskosten meer.

Leergang Cultureel Leiderschap is voor (eind)verantwoordelijken die leiding geven aan één of meerdere personen binnen een organisatie of systeem. Zoals directeuren en leidinggevenden, bestuurders, toezichthouders en commissarissen, samenwerkingspartners, hulpverleners, leerkrachten, (gescheiden) ouders, ouders van samengestelde gezinnen, overheidsmedewerkers, wereldleiders.

Herken je dit?

Als directeur of leidinggevende, bestuurder, toezichthouder of commissaris, samenwerkingspartners, hulpverlener, leerkracht, (gescheiden) ouder, ouder van een samengesteld gezin, leider binnen de overheid of wereldleider ligt er een grote verantwoordelijkheid op je schouders.

Als organisatie of systeem (van mensen) is het de bedoeling om gezamenlijk bepaalde doelen te behalen. Daar wordt je ook nog op beoordeeld terwijl je afhankelijk bent van de verschillende individuen binnen het systeem die invloed hebben op de te behalen doelen.

Er gebeuren onverwachtse dingen waardoor het doel niet wordt behaald. Of bepaalde belemmerende gedragingen blijven zich herhalen (patronen). Elke keer als je een stap vooruit zet wordt je weer naar achteren teruggetrokken. Je ervaart een ‘onderstroom’ en hebt het niet in de hand. Wat je ook doet of door anderen laat doen, hoeveel tijd, geld en energie je er ook in steekt, de situatie verandert niet of wordt alleen maar erger. De complexiteit van elementen en factoren maakt het moeilijk om ‘de vinger op de zere plek’ te leggen.

Je verlangt naar harmonie, balans, stabiliteit, geluk, vreugde, gezondheid, rust en ontspanning binnen het systeem en je eigen positie.

Als Cultureel leider ben je de cultuurdrager en ook de sleutel tot oplossingen in het cultuur.

Voor wie en wanneer?

 • Als directeur of leidinggevende;

stuur je mensen aan die ondanks je goede uitleg en aanwijzingen steeds vervallen in oude patronen en fouten. Ondanks teambuilding sessies en borrelbijeenkomsten er geen of weinig éénheid is. Ziekteverzuim en personeelsverloop alleen maar toeneemt. Het lijkt alsof ‘de neuzen niet dezelfde richting op staan’. Steeds meer klanten klagen of lopen zelfs weg. Er wordt steeds harder gewerkt maar minder gepresteerd. De omzet en winst neemt steeds meer af.

 • Als bestuurder;

ben je verantwoordelijk voor de sturing en besturing van de organisatie. De factoren gedrag en cultuur zijn ongrijpbare fenomenen waar je geen vat op kunt krijgen. Wat je ook onderneemt, oude patronen en oud zeer blijft zich herhalen. En ondertussen raken medewerkers ziek en burned-out of vertrekken naar een andere werkomgeving. Met de krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk nieuwe gemotiveerde medewerkers te vinden. Met als gevolg onvoldoende kwaliteit voor de klanten, aan de ene kant een Cliëntenraad en instanties die in je nek zitten te hijgen en aan de andere kant de Ondernemingsraad met eisen. De personeelskosten en externe adviseurskosten nemen jaarlijks alleen maar toe.

 • Als toezichthouder of commissaris;

heb je de taak toezicht te houden op de bestuurder en besturing van de organisatie. En dat allemaal vanuit een afstandelijke betrokkenheid met rapportages en alleen informatie wat de bestuurder belangrijk vindt om met jou te delen. Ondertussen heb je een grote verantwoordelijkheid als het fout gaat.

 • Als samenwerkingspartners;

heb je moeite om samen op één lijn te komen. Er wordt langs elkaar gepraat. Er is onbegrip, meningsverschillen of jullie komt niet tot overeenstemming. Ieder vaart zijn eigen koers en ondertussen gaat het steeds minder goed met het personeel, de klanten en het bedrijf.

 • Als hulpverlener;

heb je met verschillende partijen te maken die niet tot overeenstemming kunnen komen. Als je denkt dat je de situatie eindelijk onder controle hebt gebeurt er weer iets waardoor je weer opnieuw kunt beginnen. Na je werk kom je opgebrand thuis en ben in je hoofd nog met je klanten bezig bent. Je hebt moeite hebt om ‘de vinger op de zere plek’ te leggen.

 • Als leerkracht;

is het je taak om de leerlingen capabel te maken voor hun toekomst met de talenten die ze daarvoor hebben meegekregen. Harmonie, vreugde en nieuwsgierigheid creëren voor hun groei. Onderlinge verbondenheid en geluk stimuleren.

 • Als ouders;

verschillen jullie van mening over de opvoeding van jullie kinderen. De kinderen vertonen in jullie ogen ‘afwijkend’ gedrag, hebben externe hulp nodig of moeten zelfs aan de medicatie.
Jullie willen bijdragen tot het geluk en voorspoed van de kinderen; normen en waarden leren zodat ze later op eigen benen verder door het leven kunnen. Een diep verlangen om een harmonieus, liefdevol en verbonden gezin te vormen.

 • In een samengesteld gezin;

met kinderen uit verschillende relaties is de complexiteit van de dynamiek niet te overzien. Je vraagt je af of je het wel goed doet. Alles wat je doet is een zaadje voor de toekomst van de kinderen. Er is veel verwarring bij de kinderen over wie ze zijn en wat hun plek is in het nieuwe gezin. Strijd om plek in te nemen. Tegenstrijdige normen en waarden. Onrust en loyaliteitsconflicten. Verschillende regels, normen en waarden in de verschillende situaties (b.v. co-ouderschap). En dan is er nog een ex en nieuwe partner met eigen regels en wensen waar de kinderen ook rekening mee moeten houden.

 • Bij de overheid;

heb je te maken met verschillende politieke partijen die ieder zijn gelijk wil halen. Vaak tegenstrijdige belangen hebben. Sommige partijen zijn sterk geloof gestuurd en anderen vanuit een ideologie van de partijleider. Economie gedreven waarbij de korte en lange termijn gevolgen voor het welzijn en geluk van de bevolking niet wordt meegewogen. Er is een verlangen om de onderlinge verschillen te overstijgen er samen voor te gaan en het welzijn en geluk van de burgers en kiezers voorop te stellen.

 • Als wereldleider;

ben je gericht op economisch belang en macht. Vanuit wantrouwen verbonden met andere wereldleiders. Ondertussen loeren er allerlei onzichtbare bedreigingen zoals grensoverschrijdende virussen, ziekten en natuurkrachten om het economisch belang en macht overhoop te halen. Hoe je het ook went of keer als wereldleider, alles en iedereen is onderling verbonden met elkaar en interafhankelijk van elkaar. De dynamiek van subsystemen in grotere systemen is onvoorspelbaar, complex en moeilijk te doorgronden.

Werkwijze

De leergang Cultureel Leiderschap bestaat uit 3 stappen en duurt één jaar. Gedurende 10 maanden is er één dag per maand een groepssessie. Tussen de groepssessies door vinden er individuele coaching- en counselingssessies plaats.

De groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers.

Deelname mogelijkheden

1. Groepsleergang aangevuld met individuele coaching
2. Individuele leergang

Voorwaarden

Je staat open:
• Om te leren van situaties en relaties
• Voor zelfreflectie en interventies om patronen te doorbreken
• Voor de creatie van eigen gezondheid, absolute geluk en vre(ug)de in het leven
• Om te verbinden met anderen
• Om een voorbeeld voor anderen te zijn

En je heeft de leergang Persoonlijk Leiderschap reeds doorlopen en geïntegreerd.

Rode draad

De leergangen bestaan uit theorie en praktijk over Eenheid Bewust Leiderschap® en integratie in het dagelijks leven.

Voordelen

Door de theorie en praktijk van Eenheid Bewust Leiderschap® in je dagelijks leven te integreren, wordt het gemakkelijker situaties te overzien en doorzien, keuzes te maken, je eigen potentieel te laten groeien en dichter bij je absolute geluk te komen.

Spreekt de leergang Cultureel Leiderschap je aan of heb je vragen? Neem dan gerust contact op.

Aanmelding

Na aanmelding volgt een intake gesprek waarvan het eerste half uur gratis is.

  Kies datum of selecteer anders: