‘Ik definieer Universele liefde als:
de wil om deze uit te breiden
met het doel om
jezelf en anderen hun spirituele groei te voeden.’

– M. Scott Peck –

Algemeen

Als personen komen we allemaal wel eens in moeilijke situaties terecht of treffen mensen aan die het ons moeilijk maken. Als het ene opgelost is, komt het volgende weer om de hoek kijken. Het wordt een patroon dat zich steeds herhaalt en dan nog in verschillende leefgebieden (contexten) in ons leven. Zoals privé, zakelijk, met vrienden, etc..

Als directeur, leidinggevende, hulpverlener, leerkracht, partner of ouder heb je te maken met een groep mensen waar je verantwoordelijk voor bent. Door allerlei factoren kan er een dynamiek in de groep ontstaan wat zorgt voor spanning. Wat je ook doet, de spanning steekt steeds de kop op als een veelkoppige monster.

De kans is groot dat je tot op heden de oplossingen hebt gezocht vanuit het oude paradigma van het dualisme. Vanuit de overtuiging dat je los staat van je omgeving en de oplossing bij de ander ligt. Dat is helaas niet zo.

Volgens Eenheid Bewust Leiderschap® zijn wij allemaal met elkaar verbonden, beïnvloeden elkaar (on)bewust voortdurend waarbij onze buitenwereld een weerspiegeling van onze binnenwereld is. Dat betekent dat als je je buitenwereld wil veranderen, de oplossingen in je binnenwereld zal moeten zoeken.

Eenheid Bewust Leiderschap® geeft antwoorden, inzichten en mogelijkheden om obstakels en spanningen te gebruiken voor groei en transformatie. Het is confronterend (op een positieve manier) en vraagt om voortdurend zelfreflectie, zelf-inspectie en transformatie.

Als je éénmaal bewust wordt van de werking van Eenheid Bewust Leiderschap®, waarneemt en integreren in je leven, zal je steeds dichter bij je absolute geluk komen. Een geluksgevoel ongeacht de omstandigheden waarin je je bevindt.

De leergangen Eenheid Bewust Leiderschap® bestaat uit drie opeenvolgende modules:

Persoonlijk Leiderschap
Cultureel Leiderschap
Professioneel Leiderschap

Heb je het verlangen en voel je de roeping om als mentor bij te dragen aan de gezondheid, geluk en vre(ug)de voor jezelf en je omgeving?

Dan is de leergang Professioneel Leiderschap iets voor jou. Voorwaarde is wel dat je eerst de leergangen Persoonlijk- en Cultureel Leiderschap hebt doorlopen en geïntegreerd in je leven.

Herken je dit?

Je aanschouwt een situatie en doorziet de beweegredenen van de partijen achter hun gedrag. Je zou graag willen bijdragen aan een verandering van de situatie maar weet niet hoe.

Je wilt graag als mentor mensen begeleiden maar weet niet hoe.

De communicatie vanuit Eenheid Bewust Leiderschap® is voor een professioneel leider anders dan gebruikelijk.
Het vraagt om een andere vorm van vraagstelling, communicatie en taalgebruik om de ander bewust te maken en mee te nemen naar hun eigen binnenwereld en beweegredenen.

Werkwijze

De leergang Professioneel Leiderschap bestaat uit 3 stappen en duurt één jaar. Gedurende 10 maanden is er één dag per maand een groepssessie. Tussen de groepssessies door vinden er individuele coaching- en counselingssessies plaats.

De groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers.

Deelname mogelijkheden

1. Groepsleergang aangevuld met individuele coaching
2. Individuele leergang

Voorwaarden

Je staat open:
• Om te leren van situaties en relaties
• Voor zelfreflectie en interventies om patronen te doorbreken
• Voor de creatie van eigen gezondheid, absolute geluk en vre(ug)de in het leven
• Om te verbinden met anderen
• Om een voorbeeld voor anderen te zijn

En je hebt de leergangen Persoonlijk Leiderschap en Cultureel Leiderschap reeds doorlopen en geïntegreerd.

Rode draad

De leergangen bestaan uit theorie en praktijk over Eenheid Bewust Leiderschap® en integratie in het dagelijks leven.

Voordelen

Door theorie en praktijk van Eenheid Bewust Leiderschap® in je dagelijks leven te integreren, wordt het gemakkelijker situaties te overzien en doorzien, keuzes te maken, je eigen potentieel te laten groeien en dichter bij je absolute geluk te komen.

Spreekt de leergang Professioneel Leiderschap je aan of heb je vragen? Neem dan gerust contact op.

Aanmelding

Na aanmelding volgt een intake gesprek waarvan het eerste half uur gratis is.

    Kies datum of selecteer anders: