Als je als persoon
een gezond, gelukkig en vre(ug)de vol leven
wil leiden, of als leider
het stuur weer in eigen handen wil nemen.
A. Persoonlijk Leiderschap

Ben je nieuwsgierig wat Eenheid Bewust Leiderschap® inhoudt en hoe het voor jou als individu kan bijdragen tot een gezonder, gelukkiger en vre(ug)de voller leven? Of wil je met een (besloten) groep een lezing organiseren?

B. Cultureel leiderschap

Behoor je tot één van de onderstaande doelgroepen en wil je een lezing over Eenheid bewust Leiderschap® voor je doelgroep organiseren?

Op basis van jouw vraag en wensen stel ik een unieke lezing samen.
Hierbij stemmen we af op:
1. Het onderwerp,
2. Inhoud aansluitend aan de behoeften van het publiek,
3. Praktijkvoorbeelden,
4. De vorm: zoals training, masterclass, workshop, presentatie
5. De tijdsduur: variërend tussen 1 en 2 uur voor lezingen, voor het overige in onderling overleg
6. De taal: Nederlandstalig of Engelstalig

 • 1. Als directeur of leidinggevende;

stuur je mensen aan die ondanks je goede uitleg en aanwijzingen steeds vervallen in oude patronen en fouten. Ondanks teambuilding sessies en borrelbijeenkomsten er geen of weinig éénheid is. Ziekteverzuim en personeelsverloop alleen maar toeneemt. Het lijkt alsof ‘de neuzen niet dezelfde richting op staan’. Steeds meer klanten klagen of lopen zelfs weg. Er wordt steeds harder gewerkt maar minder gepresteerd. De omzet en winst neemt steeds meer af.

 • 2. Als bestuurder;

ben je verantwoordelijk voor de sturing en besturing van de organisatie. De factoren gedrag en cultuur zijn ongrijpbare fenomenen waar je geen vat op kunt krijgen. Wat je ook onderneemt, oude patronen en oud zeer blijft zich herhalen. En ondertussen raken medewerkers ziek en burned-out of vertrekken naar een andere werkomgeving. Met de krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk nieuwe gemotiveerde medewerkers te vinden. Met als gevolg onvoldoende kwaliteit voor de klanten, aan de ene kant een Cliëntenraad en instanties die in je nek zit te hijgen en aan de andere kant de Ondernemingsraad met eisen. De personeelskosten en externe adviseurskosten nemen jaarlijks alleen maar toe.

 • 3. Als toezichthouder of commissaris;

heb je de taak toezicht te houden op de bestuurder en besturing van de organisatie. En dat allemaal vanuit een afstandelijke betrokkenheid met rapportages en alleen informatie wat de bestuurder belangrijk vindt om met jou te delen. Ondertussen heb je een grote verantwoordelijkheid als het fout gaat.

 • 4. Als samenwerkingspartners;

heb je moeite om samen op één lijn te komen. Er wordt langs elkaar gepraat. Er is onbegrip, meningsverschillen of jullie komt niet tot overeenstemming. Ieder vaart zijn eigen koers en ondertussen gaat het steeds minder goed met het personeel, de klanten en het bedrijf.

 • 5. Als hulpverlener;

heb je met verschillende partijen te maken die niet tot overeenstemming kunnen komen. Als je denkt dat je de situatie eindelijk onder controle hebt gebeurt er weer iets waardoor je weer opnieuw kunt beginnen. Na je werk kom je opgebrand thuis en ben in je hoofd nog met je klanten bezig bent. Je hebt moeite om ‘de vinger op de zere plek’ te leggen.

 • 6. Als leerkracht;

is het je taak om de leerlingen capabel te maken voor hun toekomst met de talenten die ze daarvoor hebben meegekregen. Je wil harmonie, vreugde en nieuwsgierigheid creëren voor hun groei. En onderlinge verbondenheid en geluk stimuleren.

 • 7. Als ouders;

verschillen jullie van mening over de opvoeding van jullie kinderen. De kinderen vertonen in jullie ogen ‘afwijkend’ gedrag, hebben externe hulp nodig of moeten zelfs aan de medicatie. Jullie willen bijdragen tot het geluk en voorspoed van de kinderen. Hun normen en waarden leren. Dat ze later op eigen benen verder door het leven kunnen. Met de wens een harmonieus, liefdevol en verbonden gezin te vormen.

 • 8. In een samengesteld gezin;

met kinderen uit verschillende relaties is de complexiteit van de dynamiek niet te overzien. Je vraagt je af of je het wel goed doet. Alles wat je doet is een zaadje voor de toekomst van de kinderen. Er is veel verwarring bij de kinderen over wie ze zijn en wat hun plek is in het nieuwe gezin. Strijd om plek in te nemen. Tegenstrijdige normen en waarden. Onrust en loyaliteitsconflicten. Verschillende regels, normen en waarden in de verschillende situaties (b.v. co-ouderschap). En dan is er nog een ex en nieuwe partner met eigen regels en wensen waar de kinderen ook rekening mee moeten houden.

 • 9. Bij de overheid;

heb je te maken met verschillende politieke partijen die ieder zijn gelijk wil halen. Vaak tegenstrijdige belangen hebben. Sommige partijen zijn sterk geloof gestuurd en anderen vanuit een ideologie van de partijleider. Economie gedreven waarbij de korte en lange termijn gevolgen voor het welzijn en geluk van de bevolking niet wordt meegewogen. Er is een verlangen om de onderlinge verschillen te overstijgen er samen voor te gaan en het welzijn en geluk van de burgers en kiezers voorop te stellen.

 • 10. Als wereldleider;

ben je gericht op economisch belang en macht. Vanuit wantrouwen verbonden met andere wereldleiders. Ondertussen loeren er allerlei onzichtbare bedreigingen zoals grensoverschrijdende virussen, ziekten en natuurkrachten om het economisch belang en macht overhoop te halen. Hoe je het ook went of keert als wereldleider, alles en iedereen is onderling verbonden met elkaar en interafhankelijk van elkaar. De dynamiek van subsystemen in grotere systemen is onvoorspelbaar, complex en moeilijk te doorgronden.

Kosten, tijd en locatie:

Aanmelding

Na aanmelding volgt een intake gesprek waarvan het eerste half uur gratis is.

  Kies datum of selecteer anders: