Er is geen weg naar geluk,
geluk is de weg!

– Boeddha –

Dit is een bekende quote die bijna iedereen wel kent. Na 32 jaar opleiding en ervaring met mens en organisatie groei en ontwikkeling en verdieping in de Lotus Soetra, ben ik me bewust geworden van de diepere betekenis van deze quote.

Vele mensen zijn op zoek naar hun geluk buiten zichzelf. Een soort houvast van materiele zaken en personen die helpen om bij het geluksgevoel te komen. Ondertussen bevestigt de maatschappij ook het gedrag. Want als je aanzien hebt, dan heb je veel vrienden. In het Boeddhisme heet het relatief geluk. Een geluksgevoel dat gerelateerd is aan aspecten buiten jezelf. Als je omgeving verandert heeft het invloed op je geluksgevoel.

Het enige ware geluk waar Boeddha het over heeft is absoluut geluk. Een geluksgevoel wat onveranderd blijft ongeacht je gezondheid en (leef)omstandigheden. En wel met behoud van materiele zaken en dierbare mensen om je heen. Gewoon midden in de samenleving.

Heden ten dage zijn er vele mensen op zoek naar antwoorden en manieren om bij hun geluksgevoel te komen en te blijven. Het is een hele zoektocht. In de loop van mijn carrière heb ik de klanten die ernaar verlangden en ervoor openstonden, begeleid naar hun absolute geluk. Ik ontdekte daarbij dat er eerst een paradigma verschuiving noodzakelijk was.

Paradigma verschuiving van dualisme naar Eenheid Bewust Leiderschap®

Dualisme, het oude paradigma.
Mensen en organisaties worstelen vaak met herhalende patronen van obstakels en tegenstroom. Vanuit de overtuiging dat ze afgescheiden en onafhankelijk van hun omgeving zijn, zoeken ze de oorzaken en oplossingen buiten zichzelf. Door middel van trial en error proberen ze de patronen te doorbreken met een tijdelijk effect. Ze kijken door de bril van dualisme naar zichzelf en hun wereld.

Eenheid Bewust Leiderschap®, het nieuwe paradigma.
In werkelijkheid zijn we interafhankelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden we elkaar voortdurend. Onze omgeving is een weerspiegeling van onze binnenwereld. Door de oorzaken en oplossingen bij onszelf te zoeken, kunnen we patronen doorbreken en transformeren met een duurzaam effect.

De sleutel tot en de weg naar absolute geluk is een paradigma verschuiving van dualisme naar Eenheid Bewust Leiderschap®; met het bewustzijn dat alles en iedereen met elkaar verbonden is, je buitenwereld een weerspiegeling van je binnenwereld is en de uitdaging om onderlinge verschillen te overstijgen.
Het middel om Eenheid Bewust Leiderschap® te bereiken is interafhankelijke groei en transformatie.

Er is niets daarbuiten,
wat niet binnen aanwezig is.

– Goethe –

Interafhankelijke groei en transformatie

Interafhankelijke groei en transformatie is de rode draad bij Eénheid Bewust Leiderschap®.
Hierbij worden 3 basisprincipes in acht genomen:

  1. We zijn allemaal zichtbaar en onzichtbaar onderling met elkaar verbonden.
  2. Onze buitenwereld is een weerspiegeling van onze binnenwereld.
  3. Obstakels en tegenslagen met mensen en in situaties zijn mogelijkheden voor groei en transformatie.

De hele wereld ligt in jezelf. Als je weet hoe je moet kijken en leren.
De deur is er al en de sleutel ligt in je hand. Niemand op aarde kan je noch de sleutel geven,
noch de deur voor jou openen. Behalve jijzelf.

– Jiddu Krishnamurti –

Ervaringsdeskundige

Mijn naam is Joyce Z. Wazirali. Sinds 1988 heb ik me gespecialiseerd op het gebied Eenheid Bewust Leiderschap®.

Van 1988 tot 2002 was ik samen met mijn partner medeoprichter, HR-manager en directeur van de Plasa Groep: accountants, belastingadviseurs, juristen, organisatieadviseurs, expat services en salarisadministratie. Een bedrijf met 80 medewerkers. Onze medewerkers en klanten waren onze grootste ambassadeurs.

Van kinds af aan zie ik overal patronen en interafhankelijkheid in de natuur en tussen mensen. De patronen maken toekomstige gebeurtenissen voorspelbaar voor mij. Het doorzien van patronen maakt dat ik door het stellen van enkele vragen, snel ‘de vinger op de zere plek leg’ en de juiste begeleiding bied om belemmerende patronen te doorbreken en te transformeren. Ik dacht dat iedereen dat zag. Achteraf bleek dat mijn gave (wat ik onbewust inzette), één van de factoren tot het succes van de Plasa Groep was. Deze gave heb ik sinds 2002 voor mijn nieuwe klanten (individuen, leiders en organisaties) ingezet.

Bij mijn afscheid in 2001 werd ik ‘het cement tussen de stenen’ en ‘de stille kracht’ genoemd en ik had de bijnaam ‘dokter Joyce’ gekregen.

Door de bestudering en beoefening van het Nichiren Boeddhisme ( sinds 2011) met als basis de Lotus Soetra, (2.600 jaar geleden verkondigd door Shakyamuni Buddha) ben ik me bewust geworden waarom ik overal patronen en interafhankelijkheid waarneem. En waarom de dingen die gebeuren voor mij zo voorspelbaar zijn.

In de Lotus Soetra wordt de complexe en allesomvattende Universele wet van Oorzaak en Gevolg, de basis van Eenheid Bewust Leiderschap® uitééngezet.
Vele klanten hebben door mijn begeleiding een andere kijk op zichzelf, hun leven en hun omgeving gekregen. Ze gebruiken hun obstakels in hun leven voor hun eigen groei en transformatie.


In 2019 voelde ik de roeping om een boek hierover te schrijven. Deze is in 2020 onder de titel ‘Unity Conscious Leadership®’ gepubliceerd. Hierin vindt je uitgebreide informatie met theorieën en vele praktijkvoorbeelden over Eenheid Bewust Leiderschap®.

Eenheid Bewust Leiderschap® biedt maatwerk op het gebied van Leiderschap voor mens en organisatie.

Eenheid Bewust Leiderschap® is een levensstaat dat helpt:

• Kijken: waarnemen van patronen (van obstakels en tegenstroom) en hun interafhankelijkheid
• Leren: bewust worden waar de patronen zijn ontstaan,
• Deur openen: de juiste interventies inzetten om belemmerende patronen te doorbreken,
• Sleutel vinden: verandering realiseren alleen door jouw eigen inzet en medewerking.

Met als resultaat:
• Groei van potentieel, veerkracht en aanpassingsvermogen,
• Meer gezondheid, geluk en vre(ug)de.

Ik geloof dat de religie van de toekomst
een kosmische religie zal zijn.

– Albert Einstein –

De Lotus (Hart) Soetra als oorsprong van Eenheid Bewust Leiderschap®

Eenheid Bewust Leiderschap® heeft zijn oorsprong in de Lotus Soetra, 2.600 jaar geleden doorgegeven door Shakyamuni Boeddha ook wel bekend als Gautama Siddhartha.

Nadat Boeddha de leerstellingen over hoe mensen van hun lijden konden worden verlost had doorgegeven, waaronder vele vormen van yoga en meditatietechnieken, ging hij op zoek naar antwoorden over de samenhang van het leven. Dat heeft hij in de Lotus Soetra uiteengezet. Hij kwam tot de conclusie dat het menselijk hart een schattoren is waar zowel pijn als de capaciteit om absoluut geluk te bereiken zijn opgeslagen. Het menselijk hart is gevoelig, veelzijdig en rijk. En bevat tevens de capaciteit om ongelooflijke prestaties te leveren.

De wijsheid van de Lotus Soetra is via Boeddha (2.600 v.Chr.) in India, T’ien-t’ai Chih-i (538–597) in China, Nichiren Daishonin (1222-1282), Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944), Jose Toda (1900-1958)  en Daisaku Ikeda (1928- heden) in Japan, vanaf 1960 in de rest van de wereld verspreid en wordt beoefend door meer dan 12 miljoen mensen in 201 landen en gebieden.